DSCF1390.jpgDSCF1399.jpg


奇異果凍

尋日食小販阿伯見到d奇異果超平,$10二十個,即時忍唔住買左~買左先知自己根本食唔晒,返公司派極都仲有好多,結果就去整左個大菜糕,即係果凍。


材料:
奇異果
大菜絲- 一兩
水 - 11碗(飯碗)
冰糖

做法:

- 奇異果切粒/片
- 大菜絲剪碎搵水浸軟
- 煲滾11碗水,落大菜絲煮溶,落冰糖,較好自己想要既甜度。
- 杯碟先落一部份奇異果,再落大菜水,再落餘下奇異果,等佢一陣自己凝結,放一陣雪櫃,食得。

p.s: 動手要快少少,因為大菜糕會自己凝結,我整完果十杯野,過左一陣想整埋果碟,一入廚房佢已經自己結左....     要再煮溶再整~
40.gif

    全站熱搜

    老娘(_oldlady_) 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()